شورای شهراسامی نامزدهای شهر فین نیز به این شرح است:

1 - خانم  نرگس  اسکندری  فرزند اسکندر کد نامزد 1259

2 - آقای  حسن  حسین آخوندی مشهور به علی آخوند فرزند محمد کد نامزد 1492

3 - آقای  علی  خدام انصاری  فرزند حسن کد نامزد 1519

4 - آقای  محمود  ذاکری  فرزند جهانگیر کد نامزد 1549

5 - آقای  محمد  رنجبری  فرزند علی کد نامزد 1582

6 - خانم  فاطمه  سلیمانی پور  فرزند موسی کد نامزد 1618

7 - آقای  علی  قاسم زاده  فرزند محمد کد نامزد 1692

8 - آقای  علی  قاسمی پور  فرزند غلام کد نامزد 1694

9 - آقای  صدیق  قریشی مارمی مشهور به صدیق فرزند یونس کد نامزد 1714

10 - آقای  محمد  محمدقنبری  فرزند علی کد نامزد 1762

11 - آقای  مصطفی  محمودی فینی  فرزند غلام کد نامزد 1781

12 - آقای  قنبر  معمارزاده مشهور به حاج قنبر - کربلائی قنبر فرزند علی کد نامزد 1791تاریخ : 17 خرداد 1392 | 22:40 | نویسنده : رضا رضایی | نظرات (1)